Aromaterapia w praktyce Informacje rynkowe PTA Radzi Wiadomości Z życia PTA

KWARTALNIK „AROMATERAPIA” Nr. 4 JESIEŃ 2022 JUŻ NA STRONIE www.literatura.aromaterapia.pl

W NUMERZE

Najcenniejsze oleje roślinne                                                                                                5

Dr n. farm, Anna Piotrowska

Dzika róża jako źródło oleju roślinnego i innych, cennych surowców kosmetycznych i dietetycznych

Pseudoowoce, nasiona i olej pozyskiwany z nasion rośliny Rosa canina charakteryzują się różną zawartością składników biologicznie czynnych

Aromaterapia i nauka

Mgr Farm. Malwina Brożyna, Dr hab. n. med. Adam Junka

Ocena aktywności przeciwbiofilmowych lotnych frakcji olejku eukaliptusowego

Celem pracy była analiza właściwości przeciwbiofilmowych lotnych frakcji olejku eukaliptusowego z wykorzystaniem nowoopracowanej metody analitycznej.

Magia kwiatów

Dr inż. Ewelina Pióro-Jabrucka

Biedrzeniec mniejszy (pimpinella saxifraga l.)

Wyciągi z korzenia tej rośliny stosowane są jako środek wykrztuśny przy przedłużającym się kaszlu, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani, zapaleniu tchawicy i przewlekłym zapaleniu oskrzeli oraz w zaburzeniach trawiennych

Słowa kluczowe: Biedrzeniec mniejszy, Pimpinella saxifraga

Aromaterapia i nauka

Dr n. farm, Anna Piotrowska

Znaczenie olejków eterycznych w niwelowaniu łojotoku

W pracy opisano fizjologie gruczołu łojowego i dokonano przeglądu literatury pod kątem wskazania, które olejki eteryczne mają udowodnione działanie kliniczne w pielęgnacji skóry z zaburzeniami pracy gruczołów łojowych.

Dominika Zagrodzka, Dr n. farm. Anna Piotrowska                                                                                            Olejki eteryczne stosowane w zabiegach ajurwedyjskich – przegląd literatury           Celem niniejszej pracy było przedstawienie olejków eterycznych wykorzystywanych w zabiegach ajurwedyjskich.

PTA Radzi                                                    

Dr inż. Iwona Konopacka-Brud

Olejki Eteryczne Sandałowe

Syntetyczny przegląd olejków eterycznych destylowanych z drzew rodziny sandałowców i możliwości zastąpienia nimi olejku eterycznego z Santalum album.

Informacje

– Komunikaty  

– Konkurs „Aromaterapia i Nauka” 2022                                                                                                                         

Index Copernicus                                                                                                                                

Informacje dla Autorów, Czytelników                         

CONTENTS

Most valuable vegetable oils                                                                                               5

Anna Piotrowska Ph. Dr Pharm,

Rosa canina as a source of vegetable oil and other valuable cosmetic and dietary ingredients

The seeds of the Rosa canina are characterized by a different content of biologically active ingredients.

Aromatherapy and Science

Malwina Brożyna M.Sc.Pharm., Adam Junka Prof.

The anti-biofilm properties of volatile fractions of eucalyptus oil

The aim of the study was to analyze the anti-biofilm properties of volatile fractions of eucalyptus oil with use of new analytical method.

Magic of flowers

E. Pióro-Jabrucka Ph.D., Eng.

Burnet saxifrage (pimpinella saxifraga l.)

The root extracts of this plant are used as an expectorant for prolonged cough, pharyngitis, laryngitis, tracheitis and chronic bronchitis, and in digestive disorders.

Aromatherapy and Science                                                                                                                                                  Anna Piotrowska Ph. D. Pharm                                                                                               Use of essential oils in the sebaceous glands work control                                                 The paper describes the physiology of the sebaceous gland and reviews the literature in terms of which essential oils have a proven clinical effect in the care of skin with abnormal sebaceous glands function.

Dominika Zagrodzka, Anna Piotrowska Ph. D. Pharm                                                              Essential oils used in Ayurvedic treatments                                                                        The aim of this study was to present the essential oils used in Ayurvedic treatments. The oils used in Ayurvedic cosmetic formulations and spa treatments have been selected and described in detail

PTA Advises                                                   

Iwona Konopacka-Brud Ph. D. Ch.E.

Sandalwood essential oils

Review of essential oils distilled from wood of Santal family, and possibiities of use of these oils as replacement of Santalum album Oil

Information

– Announcements                                                                                                                                         ­-Aromathaerapy and Science Competition                                                                                                                             

Index Copernicus                                                                                                                                   80

Information for Authors       

Sprawdź także