Aromaterapia w praktyce PTA Radzi Uncategorized Wiadomości

Kwartalnik Aromaterapia Zima 2023 już na stronie www.literatura.aromaterapia.pl

W NUMERZE

Najcenniejsze olejki eteryczne                                                                                                              5

mgr inż. Aldona Radoszewska         

Olejek eteryczny z Fokienii

Opisano rzadki i cenny olejek eteryczny pozyskiwany z drzewa iglastego Fokienia hodginsii. Pomimo, że jest mało popularny w aromaterapii jest wysoko ceniony,

Najcenniejsze oleje roślinne                                                                                                   12

dr n. farm. Anna Piotrowska

Olej lniany – jeden z najcenniejszych polskich surowców etnobotanicznych

Olej lniany to cenny, lokalny surowiec etnobotaniczny wskazany w pielęgnacji skóry zranionej, atopowej, wrażliwej i starzejącej się.                                                                                                                                  

                                                                                                                               

Magia kwiatów                                                                                                                                                  23                                                                                                                             

dr inż. Ewelina Pióro–Jabrucka

Podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria L.)

Podagrycznik pospolity jest gatunkiem z rodziny selerowatych, występującym na terenie Europy i Azji.

Konferencja Naukowa                                                                                                                          30

52-gie Międzynarodowe Sympozjum Olejków Eterycznych (ISEO 2022)

Dr inż. A. K. Surowiak, Mgr inż. L.Balcerzak, Dr inż.  D. J. Strub

Co piszą inni                                                                                                                                          42

Historia australijskiego cyprysu niebieskiego

Wild Wood Oils of Australia

Sosna Niebieski Cyprys pochodzi z północnej Australii. Drewno ma bardzo silny zapach i jest naturalnie odporne na termity.

PTA Radzi                                                                                                                                             46

dr inż. Iwona Konopacka-Brud

Olejek eteryczny fokienia /siam wood  oil/ w mieszankach  aromaterapeutycznych

Omówiono właściwości zapachowe i terapeutyczne wietnamskiego olejku eterycznego fokienia destylowanego z pni i korzeni drzewa Fokienia hodginsii.

Informacje

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne

– Z życia PTA  

             O wydawnictwie                                                                                                                        51

– Komunikaty                                                                                                                                          54

– Konferencje                                                                                                                                          55

– „Aromaterapia i Nauka” 2023                                                                                                                57

– Gdzie korzystać z usług dyplomowanych aromaterapeutów                                                                   58

Index Copernicus                                                                                                                                  59

Informacje dla Autorów, Czytelników i Reklamodawców                                                                    61

CONTENTS

Most valuable essentials oils                                                                                                     5

Aldona Radoszewska M. Sc.

Siam wood oil (Pemou/Peimou oil)

The rare and valuable essential oil which is derived from Fokiena hodginsii is described. Although it is not very popular in aromatherapy, it is highly valued.

Most valuable vegetable oils                                                                                                                 12

Anna Piotrowska Ph.D.Pharm.

Flaxseed oil – one of most valuable polish ethnobotanical raw materaials

Flaxseed oil is a valuable, local ethnobotanical raw material indicated in the care of wounded, atopic, sensitive and aging skin.

Magic of flowers                                                                                                                      23

Ewelina Pióro–Jabrucka Ph.D Ch.E. Goutweed (Aegopodium podagraria L.) Goutweed (Aegopodium podagraria L.) is a genus of the Apiaceae family, growing in Europe and Asia. Science Conference                                                                                                                             30 52nd International Symposium on Essential Oils (ISEO 2022) A. K. Surowiak Ph.D Ch.E., L.Balcerzak M. Sc., D. J. Strub Ph.D Ch.E.   What others write                                                                                                                               42 The australian blue cypress story Wild Wood Oils of Australia The Blue Cypress pine is native to Northern Australia and grows in the Northern Territory, Western Australia. The timber is very aromatic and naturally resistant to termites.  

PTA Advises                                                                                                                                       46

Iwona Konopacka-Brud, Ph.D., Ch.E                                                                                                                           

Siam wood essential oil in aromatherapy mixtures

Odour and therapeutic properties of essential oil fokenia from Vietnam distilled from trunks and roots of Fokienia hodginsii.are discusses.

Information

– Polish Aromatherapy Association

– Association News

             About the publisher                                                                                                                  51

– Announcements                                                                                                                                          54

– Conference                                                                                                                                          55

– Aromatherapy and Science Competition 2023                                                                          57

– Where to find aromatherapists–useful addresses                                                                                58

Index Copernicus                                                                                                                                   59

Information for Authors, Readers and Advertisers                                                                           61

Sprawdź także