Wiadomości

KURS AROMATERAPII 10.10.2020

Kurs 2019

Informacja o kursach jesiennych 2020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego serdecznie zaprasza na KURSY AROMATERAPII, organizowane 1-2 razy w roku w Warszawie. Informacje o terminach i miejscu kursu z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem można będzie znaleźć na stronie www.pta.org.pl, a także w Kwartalniku AROMATERAPIA i na stronie www.aromaterapia.pl, gdzie można znaleźć również informacje o poprzednich kursach.

KURS „PODSTAWY AROMATERAPII” Z WARSZTATAMI 10 Pażdziernika 2020 (sobota)

w centrum Warszawy

Program kursu to 8 godzin wykładowych, z warsztatami, (10.00-17.00) prowadzony w oparciu o autorski program przez Dr Iwonę Konopacką-Brud i Dr Władysława S. Bruda.

  • Historia aromaterapii, aromaterapia współczesna.
  • Zmysł węchu, psychologia zapachu.
  • Olejki eteryczne – metody otrzymywania.
  • Zastosowanie w aromaterapii wybranych olejków eterycznych.
  • Tworzenie mieszanek olejków eterycznych – warsztaty.
  • Rodzaje i sposoby przeprowadzania zabiegów aromaterapeutycznych.
  • Jakość, normy i bezpieczeństwo stosowania olejków eterycznych

Warsztaty polegają na samodzielnym przygotowaniu przez uczestników kursu mieszanek olejków eterycznych o zadanym działaniu terapeutycznym, zgodnie z zasadami wynikającymi z informacji podanych w wykładach. Wykonane mieszanki są analizowane przez wykładowców i stanowią podstawę do oceny. Koszt uczestnictwa: 700,00 PLN (brutto) od osoby – obejmuje materiały informacyjne, akcesoria do warsztatów i catering.

Potwierdzeniem zgłoszenia na kurs jest wpłata na konto Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego w Banku BNP Paribas. Nr.konta: 62 1600 1462 1828 4856 3000 0001 Tytuł wpłaty: Kurs Aromaterapii 10.10.2020

Ilość miejsc na kursach jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność wpłat. Uczestnicy otrzymują Certyfikaty Ukończenia Kursu. Szczegóły dotyczące Kursu będą podane na stronie www.pta.org.pl i przesłane przyjętym uczestnikom pocztą elektroniczną.

Zasady bezpieczeństwa związane z pandemią będą podane w potwierdzeniach przyjęcia na Kurs. Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne zastrzega sobie prawo odwołania Kursów jeżeli ich zorganizowanie będzie niemożliwe z powodu przepisów wydanych przez odpowiednie władze.

Z poważaniem

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego

Informacje info@pta.org.pl

Sprawdź także