Wiadomości

KURSY AROMATERAPII 2020

Kurs 2019

Informacja o kursach jesiennych 2020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego serdecznie zaprasza na KURSY AROMATERAPII, organizowane 1-2 razy w roku w Warszawie. Informacje o terminach i miejscu kursu z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem można będzie znaleźć na stronie www.pta.org.pl, a także w Kwartalniku AROMATERAPIA i na stronie www.aromaterapia.pl, gdzie można znaleźć również informacje o poprzednich kursach.

W roku 2020 przygotowaliśmy rozszerzoną wersję naszych kursów aromaterapii: Kurs Podstaw Aromaterapii z Warsztatami dwukrotnie – 12.09.2020 i 10.10 2020 i Kurs Masażu Aromaterapeutycznego – 13.09.2020. Udział w kursach 12.09 i 13.09.2020 jest traktowany jako Kurs Dwudniowy (z bonifikatą 100 PLN).

KURS „PODSTAWY AROMATERAPII” Z WARSZTATAMI, Program kursu to 8 godzin wykładowych, z warsztatami, (10.00-17.00) prowadzony w oparciu o autorski program przez Dr Iwonę Konopacką-Brud i Dr Władysława S. Bruda.

 • Historia aromaterapii, aromaterapia współczesna.
 • Zmysł węchu, psychologia zapachu.
 • Olejki eteryczne – metody otrzymywania.
 • Zastosowanie w aromaterapii wybranych olejków eterycznych.
 • Tworzenie mieszanek olejków eterycznych – warsztaty.
 • Rodzaje i sposoby przeprowadzania zabiegów aromaterapeutycznych.
 • Jakość, normy i bezpieczeństwo stosowania olejków eterycznych

Warsztaty polegają na samodzielnym przygotowaniu przez uczestników kursu mieszanek olejków eterycznych o zadanym działaniu terapeutycznym, zgodnie z zasadami wynikającymi z informacji podanych w wykładach. Wykonane mieszanki są analizowane przez wykładowców i stanowią podstawę do oceny. Koszt uczestnictwa: 700,00 PLN (brutto) od osoby – obejmuje materiały informacyjne, akcesoria do warsztatów i catering.

KURS MASAŻU AROMATERAPEUTYCZNEGO Program kursu obejmuje 6 godzin zajęć praktycznych (10.00-16.00) i jest prowadzony przez mgr rehab. Tomasza Podgórskiego.

 • Przeciwwskazania i podstawowe wskazania do wykonywania masażu;
 • Podstawowe elementy anatomii aparatu ruchu człowieka;
 • Ogólne warunki i higiena wykonywania masażu;
 • Ogólne zasady metodyczne wykonywania masażu;
 • Fizjologiczne podstawy i praktyczna nauka wykonywania technik masażu klasycznego, na którym opiera się masaż aromaterapeutyczny;
 • Wykonywanie masażu poszczególnych części ciała;
 • Praktyczne przygotowywanie mieszanek olejków eterycznych do masażu (na podstawie wiedzy z wykładów);
 • Wykonywanie specjalistycznego masażu aromaterapeutycznego.

Wszyscy uczestnicy w ramach opłaty za kurs otrzymują specjalistyczny podręcznik masażu autorstwa prowadzącego. Z uwagi na to, że uczestnicy szkolenia wykonują masaż na sobie nawzajem, prosimy o przygotowanie lekkich strojów gimnastycznych (koszulka z krótkim rękawem i szorty) umożliwiających odkrywanie poszczególnych części ciała oraz prosimy o zmianę obuwia na klapki. Wszystkie pozostałe warunki wykonywania masażu będą zapewnione. Koszt uczestnictwa: 500,00 PLN od osoby – obejmuje podręcznik do masażu, akcesoria do zajęć praktycznych i catering.

Potwierdzeniem zgłoszenia na kurs jest wpłata na konto Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego w Banku BNP Paribas. Nr.konta: 62 1600 1462 1828 4856 3000 0001 Tytuł wpłaty: Kurs Aromaterapii i data (daty).

Do wyboru: Kurs jednodniowy 12.09.2020, 13.09.2020 lub 10.10.2020

                     Kurs dwudniowy 12-13.09.2020

Ceny i terminy wpłat

Kursu Aromaterapii z Warsztatami to 700 zł, Kursu Masażu Aromaterapeutycznego 500 zł. Opłata za obydwa kursy (Kurs dwudniowy) dla jednej osoby 1100 zł (100 zł bonifikaty)

Wpłaty na kurs jednodniowy 12.09.2020, 13.09.2020 i dwudniowy 12-13.09.2020 winny być dokonane do 30 lipca 2020 r. Wpłaty na kurs jednodniowy 10.10.2020 winny być dokonane do 30 sierpnia 2020.

Ilość miejsc na kursach jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność wpłat. Uczestnicy otrzymują Certyfikaty Ukończenia Kursu(ów).

Osoby które są zainteresowane tylko wiedzą teoretyczną oraz umiejętnością i techniką  tworzenia mieszanek olejków mogą wybrać i opłacić Kurs Aromaterapii z Warsztatami w jednym z dwu podanych wyżej terminów (12.09.2020 i 10.10.2020 –soboty). Dla osób które wcześniej ukończyły kurs teoretyczny polecany jest kurs Masażu Aromaterapeutycznego 13.09.2020 (niedziela). Kurs dwudniowy obejmujący teorię, warsztaty i masaż odbędzie się w dniach 12-13.09.2020 (sobota, niedziela).

Kursy odbędą się w salach Naturalnego Centrum Zdrowia w Warszawie przy ulicy Grażyny 15. Początek zajęć o godzinie 10.00.

Zasady bezpieczeństwa związane z pandemią będą podane w potwierdzeniach przyjęcia na Kurs. Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne zastrzega sobie prawo odwołania Kursów jeżeli ich zorganizowanie będzie niemożliwe z powodu przepisów wydanych przez odpowiednie władze.

Z poważaniem

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego

Informacje info@pta.org.pl

Sprawdź także