Wydarzenia

Najbliższy kurs Aromaterapii

KURSY AROMATERAPII ORGANIZOWANE POD PATRONATEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA AROMATERAPEUTYCZNEGO – ZAPROSZENIE

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne od ponad 20 lat organizuje kursy aromaterapii. Jednym ze statutowych celów PTA jest nauczanie aromaterapii poprzez organizację kursów, szkoleń, prezentacji. Programowo jednodniowe kursy pt. „Podstawy Aromaterapii z Warsztatami” organizowane są dwa razy do roku w terminie wiosennym i jesiennym w Warszawie. Od początku lat 90- tych, kiedy to aromaterapia pojawiła się po raz pierwszy w Polsce tak do dzisiaj  obserwowaliśmy i nadal obserwujemy duże zainteresowanie kursami PTA, które ostatnio wzrosło szczególnie. Forma kursów podlegała zmianom i obecnie oprócz części wykładowej ich elementem są warsztaty, czyli praktyczne komponowanie mieszanek olejków eterycznych według zadanego tematu ćwiczenia, indywidualnie przez każdego uczestnika. Planujemy również powrócić do formuły kursów, w których część teoretyczna uzupełniona jest częścią praktyczną z nauką masażu aromaterapeutycznego.

KURS „PODSTAWY AROMATERAPII Z WARSZTATAMI”

Zakres Wykładów i Warsztatów

8 godzin wykładowych, 2 godzin warsztatów (po 45 minut)

Wykłady obejmują

Fizjologię i psychologię węchu, podstawy aromaterapii z uwzględnieniem najważniejszych pojęć i zasad, historię od czasów starożytnych, oraz aromaterapię współczesną. Następnie są omawiane metody otrzymywania olejków eterycznych, ich charakterystyka wynikająca z tych metod, w porównaniu z otrzymywanych metodami ekstrakcji innymi substancjami zapachowymi z roślin, których w aromaterapii stosować nie można. Po ogólnym omówieniu właściwości olejków eterycznych, omawiane są wybrane olejki z uwzględnieniem ich pochodzenia, metod otrzymywania, właściwości terapeutycznych, rejestrów w systemach standardów i przepisów dotyczących stosowania, oraz ewentualnych ograniczeń w tym zakresie. Istotnym elementem jest także standaryzacja olejków eterycznych i ich jakość z uwzględnieniem możliwych zafałszowań i sposobu dobierania odpowiadających wymaganiom aromaterapii. W kolejnych wykładach omawiane są zabiegi terapeutyczne stosowane w aromaterapii, metody dobierania olejków eterycznych do celów terapeutycznych, bezpieczeństwo stosowania olejków eterycznych i zastosowania aromaterapii w kosmetyce i kosmetologii.

Warsztaty obejmują

Praktyczne zastosowanie wiedzy wynikającej z wykładów. Słuchacze kursu otrzymują do dyspozycji olejki eteryczne, z których, w oparciu o posiadane informacje, mają opracować recepturę i zmieszać odpowiednie olejki w celu uzyskania mieszanki o określonych w zadaniu właściwościach.   Wykonana mieszanka i jej opis są oceniane przez wykładowców i na tej podstawie wystawiany jest certyfikat ukończenia kursu.

Materiały Kursu i Warsztatów, są chronione prawami autorskimi © I.Konopacka-Brud i W.S.Brud.


Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego serdecznie zaprasza na ostatni w 2019 KURS „PODSTAWY AROMATERAPII” Z WARSZTATAMI, który odbędzie się dnia 19 października 2019 roku w  godz. 9.00 do 17.00 w Centrum Szkoleniowym Wspólna (ul. Wspólna 56, piętro 1,  00-686 Warszawa, przystanek Metra Centrum)

Program kursu:

8 godzin wykładowych, z warsztatami, prowadzony w oparciu o autorski program przez Dr Iwonę Konopacką-Brud i Dr Władysława S. Bruda

  • Uczestnicy szkolenia otrzymają Certyfikaty Ukończenia Kursu.
  • Koszt uczestnictwa: 700,00- PLN (brutto) od osoby – obejmuje materiały i catering.
  • Potwierdzeniem zgłoszenia na kurs jest wpłata na konto Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego w Banku BNP Paribas Numer konta: 62 1600 1462 1828 4856 3000 0001, Tytuł wpłaty: Kurs Aromaterapii 19.10.2019

     Ilość miejsc na kursie ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność wpłat.

Prezes Zarządu 

Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego

dr inż. Iwona Konopacka-Brud

Sprawdź także