Wydarzenia

Virtualna Konferencja IFEAT 19-21 stycznia 2021

VIRTUALNA KONFERENCJA IFEAT ODBĘDZIE SIĘ 19-21 STYCZNIA 2021

Jak PT Czytelnikom wiadomo z zamieszonych obok informacji Doroczna Konferencja Międzynarodowej Federacji Handlu Olejkami Eterycznymi i Aromatami – IFEAT planowana na wrzesień tego roku w Berlinie ze względu na pandemię Koronawirusa została odłożona na wrzesień 2021. Duże zainteresowanie członków Federacji możliwością kontaktu, informacji o sytuacji przemysłu olejków eterycznych w warunkach pandemii, prognozach na przyszłość, nowych regulacjach prawnych (np. w zakresie pestycydów w olejkach) itd. spowodowało, że Komitet Wykonawczy IFEAT podjął decyzję o zorganizowaniu wcześniej konferencji Virtualnej. Pierwotna koncepcja organizowania takiej konferencji w listopadzie 2020 okazała się niemożliwa do zrealizowania za względów technicznych i problemów pandemii. W rezultacie Konferencja Wirtualna odbędzie się w dniach 19-21 stycznia 2021.

Przewidywane są dyskusje panelowe na żywo i szereg referatów. W czasie konferencji będzie można również uzyskać dostęp do video prezentacji najciekawszych referatów z poprzednich trzech Konferencji – z Aten, Kartageny i Bali. Zarejestrowani uczestnicy Konferencji Wirtualnej będą mieli możliwość dostępu do referatów i nagrań z paneli także po Konferencji.

Dla naszych PT Czytelników najbardziej interesującą będzie niewątpliwie cała sesja popołudniowa poświęcona aromaterapii z referatem wstępnym Roberta Tisseranda – jednego z najwybitniejszych twórców nowoczesnej aromaterapii – o bezpieczeństwie stosowania olejków eterycznych, referat Dr Daniela Struba z Politechniki Wrocławskiej o Olejkach eterycznych i ich właściwościach antywirusowych (streszczenie w oryginale podajemy poniżej) oraz Dyskusja Panelowa pod tytułem „Aromaterapia – Nauka i Bezpieczeństwo”. Pełny program Konferencji pod adresem:

https://ifeat.org/ifeat-2020-virtual-conference-programme

Antiviral Potential of Essential Oils and Volatile Plant Extracts – Status and Perspectives with Q&A” By Dr Daniel Jan Strub
Abstract: The complexity of essential oils (EOs) and aromatic extracts (AEs) matrices are undesirable traits in drug discovery, but on the other hand, they are useful in some areas of medical therapy, and they can be a promising source of new drugs [1]. EOs and AEs are not considered as highly-effective antiviral agents, and in the flavour and fragrance scientific community, the interest is shifted more towards the assessment of antimicrobial properties of these plant-derived products. Studies regarding antiviral properties of volatile natural materials mostly concern in-vitro evaluations [2, 3], in-vivo testing of these materials is very rare [4], and in-vivo human data is virtually non-existent [5].

The flavour and Fragrance industry observes significant growth of sales of some natural materials during the COVID-19 outbreak. It is attributed in part to the aromatherapeutic properties of the selected products, but also in part to the fraudulent marketing. Some companies worldwide are making false claims regarding their essential oils or blends to be effective (or indirectly points towards this conclusion) against coronaviruses, and (in the same marketing message) to boost the immune system during respiratory illnesses.

This presentation will provide a brief overview of antiviral properties of natural volatile materials, and a glimpse of our current work on the assessment of EOs, AEs, and F&F raw materials as inhibitors or a potential source for the design of effective inhibitors of the key SARS-CoV-2 enzymes. As essential oils and aromatic extracts are volatile products, it could provide an interesting subsidiary inhalation therapeutic strategy in the long term.

W czasie trzech dni Konferencji a także przed i po Konferencji będą możliwe dwustronne spotkania biznesowe on-line (także w formie video), a także przesyłanie wiadomości innym uczestnikom Konferencji i bezpośrednie rozmowy on line.

Rejestracja jest przewidywana od 17 listopada.

Szczegóły dotyczące Konferencji, kosztów uczestnictwa, reklamy itp. na stronie

https://ifeat.org/ifeat-2020-virtual-conference/ i www.ifeat.org

Sprawdź także