Wydarzenia

WYSTAWA SIMPPAR ODŁOŻONA NA 2022 ROK

W wyniku dyskusji i głosowania uczestników planowana na czerwiec 2021 wystawa surowców dla przemysłu perfumeryjnego w Paryżu została przełożona na czerwiec 2022. Zgodnie z opublikowaną informacją układ stoisk uzgodniony na tegoroczną wystawę obowiązuje w 2022, a wpłacone zaliczki zostają zaliczone do kosztów przyszłego roku. Katalog, który miał być rozsyłany uczestnikom i gościom będzie wydrukowany z aktualnymi informacjami.

Szczegóły można uzyskać od

T.A\EVENTS 

organisation@simppar.fr 

+33 (0)6 23 05 42 60

Sprawdź także