Wiadomości

KONKURS „AROMATERAPIA I NAUKA” zapraszamy autorów prac dyplomowych

KONKURSY  „AROMATERAPIA I NAUKA 2020 i 2021”

KONKURS „AROMATERAPIA I NAUKA 2020”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego zaprasza do udziału w XI edycji Konkursu Aromaterapia i Nauka. Kilka lat temu  Zarząd PTA podjął inicjatywę nagradzania prac badawczych z zakresu aromaterapii. Nagroda Prezesa PTA w Konkursie Aromaterapia i Nauka przeznaczona jest dla Twórców (Autorów i Promotorów) najlepszych prac magisterskich i licencjackich z zakresu badania olejków eterycznych i ich zastosowań w praktyce.

Konkurs „Aromaterapia i Nauka 2020” ze względu na pandemię został przedłużony i prace będą przyjmowane do końca kwietnia 2021 roku

Nagroda Prezesa PTA dla Twórców pracy:

– magisterskiej

–  licencjackiej

z zakresu: badania olejków eterycznych i ich wykorzystania

w zabiegach pielęgnacyjnych i aromaterapeutycznych.

Nagroda Główna dla Twórców Pracy Magisterskiej – 600,- zł

Nagroda Główna dla Twórców Pracy Licencjackiej – 400,- zł

oraz bezpłatna prenumerata kwartalnika Aromaterapia dla Autora i Promotora

Sponsorem nagród jest:

Przedsiębiorstwo PPHU „KEJ” Sp. o. o.  –
producent wyrobów medycznych i olejków eterycznych

Prace magisterskie i/lub licencjackie do konkursu należy nadsyłać do 30 kwietnia 2021 r. na adres Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego (ul.Twarda 18, 00-105 Warszawa, lub info@pta.org.pl) wraz z formularzem zgłoszenia. Prace oceniać będzie 3 osobowy zespół pod przewodnictwem Prezesa PTA. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31.01.2021 r. Wzór formularza przedstawiamy poniżej. Pełny formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie www.pta.org.pl

Zgłoszenie

  1. Uczelnia (adres) ……………..………………………………………………………….
  2. Tytuł pracy…………………………………………………………………………….
  3. Nazwisko i imię autora…………………………………………………………………..
  4. Nazwisko i imię promotora (-ów)……………………………………………………….
  5. Krótka recenzja pracy……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Podpis Promotora                                                                 

…………………………………                                  

Miejscowość, data

……………………………………..

KONKURS – „AROMATERAPIA I NAUKA 2021”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego zaprasza do udziału w XII edycji Konkursu Aromaterapia i Nauka. Kilka lat temu Zarząd PTA podjął inicjatywę nagradzania prac badawczych z zakresu aromaterapii. Nagroda Prezesa PTA w Konkursie Aromaterapia i Nauka przeznaczona jest dla Twórców (Autora i Promotora) najlepszych prac magisterskich i licencjackich z zakresu badania olejków eterycznych i ich zastosowań w praktyce.

Konkurs „Aromaterapia i Nauka 2021”

Nagroda Prezesa PTA dla Twórców pracy:

– magisterskiej

– licencjackiej

z zakresu: badania olejków eterycznych i ich wykorzystania

w zabiegach pielęgnacyjnych i aromaterapeutycznych.

Nagroda Główna dla Twórców Pracy Magisterskiej – 600,- zł

Nagroda Główna dla Twórców Pracy Licencjackiej – 400,- zł

oraz bezpłatna prenumerata kwartalnika Aromaterapia

Sponsorem nagród jest:

Przedsiębiorstwo PPHU „KEJ” Sp. o. o. – producent wyrobów medycznych i olejków eterycznych Prace magisterskie i/lub licencjackie do konkursu należy nadsyłać do 31 grudnia 2021 r. na adres Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego wraz z formularzem zgłoszenia. Prace oceniać będzie 3 osobowy zespół pod przewodnictwem Prezesa PTA. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31.01.2022.

Sprawdź także