Wiadomości

KONKURS „AROMATERAPIA I NAUKA” zapraszamy autorów prac dyplomowych

KONKURS  „AROMATERAPIA I NAUKA 2020”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego zaprasza do udziału w XI edycji Konkursu Aromaterapia i Nauka. Kilka lat temu  Zarząd PTA podjął inicjatywę nagradzania prac badawczych z zakresu aromaterapii. Nagroda Prezesa PTA w Konkursie Aromaterapia i Nauka przeznaczona jest dla autorów najlepszych prac magisterskich i licencjackich z zakresu badania olejków eterycznych i ich zastosowań w praktyce.

Konkurs „Aromaterapia i Nauka 2020”

Nagroda Prezesa PTA dla autora pracy:

– magisterskiej

–  licencjackiej

z zakresu: badania olejków eterycznych i ich wykorzystania

w zabiegach pielęgnacyjnych i aromaterapeutycznych.

Nagroda Główna dla autora Pracy Magisterskiej – 600,- zł

Nagroda Główna dla autora Pracy Licencjackiej – 400,- zł

oraz bezpłatna prenumerata kwartalnika Aromaterapia dla Autora i Promotora

Pole tekstowe:  Sponsorem nagród jest:

Przedsiębiorstwo PPHU „KEJ” Sp. o. o.  –
producent wyrobów medycznych i olejków eterycznych

Prace magisterskie i/lub licencjackie do konkursu należy nadsyłać do 31 grudnia 2020 r. na adres Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego (ul.Twarda 18, 00-105 Warszawa, lub info@pta.org.pl) wraz z formularzem zgłoszenia. Prace oceniać będzie 3 osobowy zespół pod przewodnictwem Prezesa PTA. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31.01.2021 r. Wzór formularza przedstawiamy poniżej.

Zgłoszenie

  1. Uczelnia (adres) ……………..………………………………………………………….
  2. Tytuł pracy…………………………………………………………………………….
  3. Nazwisko i imię autora…………………………………………………………………..
  4. Nazwisko i imię promotora (-ów)……………………………………………………….
  5. Krótka recenzja pracy……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Podpis Promotora                                                                 

…………………………………                                  

Miejscowość, data

……………………………………..

Sprawdź także