Wiadomości

Nowa Książka o Aromaterapii

SPOTKANIE Z AUTORAMI NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI O AROMATERAPII ODBYŁO SIĘ 6 WRZEŚNIA 2021

OD AUTORÓW

Szanowni Państwo

Oddajemy w Wasze ręce naszą kolejną książkę o aromaterapii, przeznaczoną dla tych wszystkich, którzy zainteresowani tą niezwykle popularną i szybko rozwijającą się dziedziną, poszukują rzetelnej, prawdziwej informacji wśród setek czy nawet tysięcy wiadomości, jakimi są zalewani w reklamach, ulotkach, a przede wszystkim w mediach. Oparta o doświadczenia sięgające czasów prehistorycznych z jednej strony i najnowocześniejsze współczesne badania naukowe aromaterapia stała się nie tylko cenną i w pełni udokumentowaną metodą poprawy stanu psychicznego i fizycznego potrzebujących, ale także domeną ignorantów i oszustów, którzy na jej popularności próbują szybko lecz niezbyt uczciwie uzyskać nienależne korzyści.

Motto na stronie  tytułowej najlepiej oddaje wpływ jaki zapachy mają na nas i nasze codzienne życie i w jaki sposób możemy je wykorzystać. 

Naszym celem jest przedstawienie Państwu z jednej strony prawdziwych i udokumentowanych możliwości aromaterapii wynikających z udowodnionych w praktyce i badaniach klinicznych właściwości terapeutycznych olejków eterycznych. Drugim obszarem jakim zajmiemy się na stronach tej książki to jakość olejków eterycznych, ich różnorodność i cechy biologiczne, które nadają im różne możliwości oddziaływania na organizm. Jednocześnie postaramy się wskazać wszystkie zagrożenia dla stosujących metody aromaterapeutyczne, szczególnie we własnym zakresie, jakie wynikają zarówno z pseudonaukowych publikacji i ignorancji wielu autorów tekstów promocyjno-reklamowych, jak i zwyczajnej nieuczciwości tych, którzy oferują albo bezwartościowe, albo wręcz szkodliwe produkty, posługując się hasłami aromaterapii.

Postaramy się wskazać Państwu jak szukać i jak oceniać informacje zawarte w dostępnych powszechnie tekstach, o metodach, zabiegach i możliwościach aromaterapii. Opiszemy także sposoby oceny jakości olejków eterycznych, która jest kluczem do uzyskania oczekiwanego efektu. Przede wszystkim będziemy chcieli zwrócić Państwa uwagę na te elementy informacji o olejkach eterycznych, które wskazują na ich naturalne pochodzenie, właściwy sposób wydzielenia z surowców roślinnych, odpowiedni przerób, przechowywanie, transport i wreszcie oryginalny, naturalny zapach. Te wszystkie elementy mają decydujący wpływ na to co w ostatecznej wersji w kilkumililitrowej buteleczce znajdzie się na półce sklepu czy w ofercie internetowej. Przeciętny nabywca, bez zaplecza laboratoryjnego i wieloletniego doświadczenia musi opierać się na informacjach zawartych w opisie kupowanego produktu i na zaufaniu do sprzedawcy, który powinien (a niestety nie zawsze potrafi) udzielić wyczerpującego wyjaśnienia. Ogromne zróżnicowanie cen olejków eterycznych, ograniczona dostępność wielu z nich, która wynika z ograniczeń w uprawach i produkcji, niewielkiej wydajności olejku eterycznego w stosunku do użytego surowca, problemów klimatycznych, złej gospodarki rolnej i wielu innych przyczyn, przy rosnącym zapotrzebowaniu powoduje, że rynek jest zalewany setkami produktów, które z naturalnymi olejkami eterycznymi nie mają nic lub niewiele wspólnego. Na dodatek mimo oczywistej potrzeby uregulowania tych zagadnień, poza wewnętrznymi zasadami i regulacjami przyjętymi przez Organizacje Producentów, żadne przepisy nie regulują problemu handlu olejkami eterycznymi.

Podobnie jak z nieprawidłowościami dotyczącymi jakości olejków eterycznych wygląda sprawa rzetelności tych wszystkich, którzy świadczą usługi, podają informacje, prowadzą „szkolenia” i oferują preparaty o nadzwyczajnych, uniwersalnych właściwościach terapeutycznych. Bezkrytyczne stosowanie zaleceń podawanych w ulotkach, a szczególnie na społecznościowych stronach internetowych, stanowi realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia tych, którzy bez konsultacji fachowca stosują olejki eteryczne. Olejki eteryczne stosują renomowane ośrodki rehabilitacji, gabinety masażu, kosmetyczne, a także lekarze wielu specjalności. Z punktu widzenia prawa nie ma w Polsce i wielu innych krajach zawodu „aromaterapeuty”.

Należy pamiętać o tym, że otrzymywane z roślin olejki eteryczne są mieszaninami od kilkudziesięciu do kilkuset substancji chemicznych, z których każda w mniej lub bardziej intensywny i nie do końca zbadany sposób działa na organizm człowieka. Poznawanie ich właściwości, czynności biologicznej, korzyści i zagrożeń to ogromny obszar badań naukowych prowadzonych przez czołowe placówki badawcze na świecie.

Opierając się na tych badaniach, naszej blisko 50 letniej pracy z olejkami eterycznymi i ponad 30-letnim doświadczeniu z aromaterapią, którą wprowadzaliśmy w Polsce, działalnością Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego od 1993 r, czynnym udziałem w pracach organizacji międzynarodowych zajmujących się zarówno olejkami eterycznymi jak i ich stosowaniem, przedstawimy Państwu podstawową wiedzę jak wykorzystać tę wspaniałą, skuteczną i piękną metodę terapii, która choć znana od ponad 5000 lat, ciągle odkrywa swoje nowe możliwości i stawia nowe pytania. Nasza książka ma odpowiedzieć na te najważniejsze.

Dr Inż. Iwona Konopacka-Brud

Dr Inż. Władysław S. Brud    

Sprawdź także