Z życia PTA

ZGROMADZENIE OGÓLNE PTA Warszawa 27 czerwca 2020

ZGROMADZENIE OGÓLNE

POLSKIEGO TOWARZYSTWA AROMATERAPEUTYCZNEGO

27 czerwca 2020 w Warszawie

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia do końca pierwszego półrocza Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do zwołania Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego w celu – zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności Stowarzyszenia w 2019 roku, rozpatrzenia i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu i bilansu Stowarzyszenia oraz uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej.  – udzielanie absolutorium Zarządowi za rok 2019.  

W tym roku, ze względu na stan epidemii Zgromadzenie zostało przesunięte na sam koniec czerwca. Zachowując wszelkie wymagane przepisami środki bezpieczeństwa (maseczki, odległości, ilość osób na Sali itp.) odbyliśmy Zgromadzenie Ogólne w sobotę 27 czerwca 2019r., w sali konferencyjnej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Wspólna 56 w centrum Warszawy.

Zebranie przebiegło zgodnie z porządkiem obrad wynikającym ze Statutu.

Przewodnicząca Zarządu Dr Inż. Iwona Konopacka-Brud, przestawiła w formie prezentacji sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019 oraz plany działalności i preliminarz przychodów i wydatków na rok 2020.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Dr Ewelinę Pióro-Jabrucką w kolejnych głosowaniach zebrani zatwierdzili przedstawione sprawozdania i udzielili absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2019.

W drugiej części Zgromadzenia odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Członkowskich raz Odznak Towarzystwa dwu nowym Paniom, które wstąpiły do Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego w 2020 roku. Zgodnie ze Zwyczajami Towarzystwa obie Panie przedstawiły swoje związki z aromaterapią i planami rozwoju swoich kwalifikacji i zainteresowań w tym zakresie. Jedna z Pań, która została wpisana na listę członków pod numerem 200 otrzymała w upominku od Zarządu najnowsze wydanie książki I.Konopackiej-Brud i W.S.Bruda „Aromaterapia dla Każdego”.

Tak więc pomimo utrudnień związanych z epidemią udało nam się odbyć wymagane przepisami Zgromadzenie Ogólne i przy okazji odnowić znajomości i zawrzeć nowe.  

                                                                          Dr Iwona Konopacka-Brud

                                                                         Przewodnicząca Zarządu PTA

Sprawdź także