Z życia PTA

ZMIANY W TOWARZYSTWIE I W KWARTALNIKU

Z ŻYCIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA AROMATERAPEUTYCZNEGO

Miniona jesień 2021 była dla członków Zarządu PTA czasem bardzo intensywnych działań, nastąpiły zmiany organizacyjne we  władzach Stowarzyszenia, duże zmiany osobowe i formalne w strukturze władz redakcyjnych kwartalnika Aromaterapia, tak więc weszliśmy w rok 2022 gotowi do nowych wyzwań po ewaluacji organizacji struktur organów PTA i Kwartalnika Aromaterapia.  Zorganizowaliśmy też dwa kursy” Podstawy Aromaterapii z Warsztatami” wczesną jesienią tak, żeby zdążyć przed zagrożeniem  epidemiologicznym i zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom.

ZMIANY ORGANIZACYJNE

FOT.1 W trakcie posiedzenia Zarządu 04.04. 2009. Z lewej P.A.Lesiecki.

We władzach czyli Zarządzie Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego w wyniku wewnętrznych  ustaleń V-ce Prezesem  Zarządu został wybrany dotychczasowy  członek Zarządu Pan Dariusz Cwajda. Wieloletni V-ce prezes Zarządu Pan mgr n. farm. Andrzej Lesiecki ze względu na stan zdrowia złożył rezygnację z funkcji V-ce Prezesa, pozostając Członkiem Zarządu. Pan Andrzej Lesiecki pełnił funkcję zastępcy Prezes Zarządu PTA przez cztery kadencje, prawie  przez 20 lat począwszy od marca 2002 roku.

FOT.1 W trakcie posiedzenia Zarządu 04.04. 2009. Z lewej P.A.Lesiecki.

Wniósł dużo cennych inicjatyw w życie stowarzyszenia, między innymi organizując prelekcje  dotyczące działania olejków eterycznych na organizm człowieka w różnych środowiskach, między innymi kadry sanatoryjnej, zielarskiej, pielęgniarek i położnych, klientów ośrodków wczasowych i centrów SPA. Organizował spotkania szkoleniowe na terenie całej Polski,  propagując tym samym aromaterapię i przybliżając  temat olejków eterycznych w czasach, kiedy wiedza o olejkach eterycznych nie była jeszcze tak dostępna jak  dzisiaj w czasach powszechnego dostępu do internetu. Jest też twórcą  i autorem cyklu artykułów „Astrodiagnoza w Aromaterapii”  i „Aromaterapia i Znaki Zodiaku”  publikowanych na łamach kwartalnika Aromaterapia w latach 2003-2007.       

Na stanowisko Zastępcy Przewodniczącej vice -Prezesa Zarządu PTA został powołany dotychczasowy członek Zarządu pan Dariusz Cwajda. Pan Dariusz Cwajda jest niezwykle aktywny w działaniach promujących aromaterapię szczególnie w mediach tzn. programy telewizyjne, wydawnictwa prasowe szczególnie miesięcznik dla kobiet Claudia, fora internetowe, wydawnictwo książkowe. Jego godne podziwu umiejętności, zapał i pasja do Aromaterapii i na pewno w coraz  większym stopniu będą przyczyniać się do  jej popularyzacji oraz  przybliżania jej idei coraz większej liczbie osób .  

FOT. 2. Pan Dariusz Cwajda Przyjęcie nominacji na stanowisko Zastępcy Przewodniczącej Zarządu PTA.     

Obecnie Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego pracuje w składzie:

Dr Iwona Konopacka-Brud – Przewodnicząca

P. Dariusz Cwajda – Zastępca Przewodniczącej

P. Tomasz Podgórski – Członek

P. Andrzej Lesiecki – Członek

Dr Władysław S. Brud – Doradca Naukowy               

FOT. 3. Posiedzenie Zarządu PTA 22.10.2021. Od lewej P. Dariusz Cwajda,

Dr. Iwona Konopacka-Brud, Dr Władysław Brud, P. Tomasz Podgórski

                       ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ

KWARTALNIKA AROMATERAPIA

Z inicjatywy Redaktor Naczelnej kwartalnika Aromaterapia mając na uwadze międzynarodowe wymagania  dla czasopism naukowych oraz dążąc do podniesienia na jeszcze wyższy poziom naukowy czasopisma dokonano następujących zmian:

Powołano RADĘ NAUKOWĄ składającą się z trzech członków

Profesor dr hab. Stanisław Lochyński – Przewodniczący

Profesor dr hab. n.med. Monika Sienkiewicz

Doktor inżynier Ewelina Pióro-Jabrucka.

Profesor dr hab. Stanisław Lochyński jest profesorem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Chemii, Katedry Nauk Biologicznych i Bioobrazowania. Pan Profesor jest współautorem artykułów  w kwartalniku Aromaterapia (np.nr 1 Zima 2020) oraz promotorem Pracy licencjackiej nagrodzonej w Konkursie „Aromaterapia i Nauka” 2020.

Pani profesor dr hab. n. med. Monika Sienkiewicz jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego  Łodzi, w II Katedrze Otolaryngologii, w Zakładzie Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej. Pani Profesor jest współautorem artykułów publikowanych na łamach kwartalnika Aromaterapia między innymi w numerze 1(103), t. 27 Zima 20021.

Doktor Ewelina Pióro-Jabrucka jest adiunktem w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie, w Instytucie Nauk Ogrodniczych. Pani doktor Ewelina Pióro-Jabrucka jest też twórcą i autorką artykułów  z cyklu „Historie Ziołowe” publikowanych w kwartalniku Aromaterapia od 2006 do dziś.

W zamierzeniu powołanie Rady Naukowej przyczyni się do rozszerzenia tematyki czasopisma, utrzymanie wysokiego poziomu artykułów oraz  zwiększonej ilości  recenzji artykułów nadsyłanych do redakcji.

Zmieniono również  skład  RADY REDAKCYJNEJ:

Doktor inż. Władysław Brud – Przewodniczący

Mgr inż. Aldona Radoszewska – Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Redakcji

Poczynione zmiany  w składzie Rady Redakcyjnej mają na celu zoptymalizowanie  prac edytorskich,  udoskonalenie szaty graficznej, materiałów zdjęciowych i ogólnego obrazu redakcyjnego czasopisma Aromaterapia

                                     ORGANIZACJA  KURSÓW

„PODSTAWY AROMATERAII Z WARSZTATAMI”

W roku 2021 zorganizowaliśmy dwa kursy z aromaterapii. Kursy odbyły się  18 września i 19 września w Warszawie w Centrum Szkoleniowym WSPÓLNA 56 przy ulicy Wspólnej w centrum miasta.

Jak zawsze kursy pod patronatem PTA oraz wykłady przebiegały według programu autorskiego dr Iwony Konopackiej Brud i dr Władysława Bruda.

Warsztaty towarzyszące wykładom polegają na tworzeniu autorskich mieszanek  przez uczestników, którzy wykorzystują nabytą w trakcie wykładów wiedzę między innymi o grupach zapachowych, typie zapachu olejków eterycznych  oraz oczywiście ich właściwościach terapeutycznych. Zaliczenie ćwiczenia autorskiego pozwala uczestnikowi na otrzymanie Certyfikatu Ukończenia Kursu prowadzonego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego.

FOT. 4,5. W trakcie wykładów i zajęć w dniach 18 i 19 września 2021 roku w Centrum Szkoleniowym przy ul Wspólnej 56 w Warszawie

                                                                 Dr inż. Iwona Konopacka Brud

                                                                 Przewodnicząca Zarządu PTA i

                                                   Redaktor Naczelna Kwartalnika Aromaterapia

Sprawdź także